szkoła dwujęzyczna

Uczniowie, którzy przyjechali do Polski z zagranicy mają prawo zostać przyjęci do szkoły na takich samych zasadach jak obywatele naszego kraju. O ich przyjęciu decyduje Dyrektor placówki a rekrutacja nie różni się praktycznie niczym.

Oczywistym jest, że ważne jest przygotowanie dziecka tak, by jak najlepiej zniosło adaptację. Ta może być trudna tym bardziej, jeśli dziecko do tej pory nie miało styczności z językiem polskim ? bariera językowa może sprawić, że uczeń nie będzie mógł się sprawnie komunikować nie tylko z nauczycielami, ale też rówieśnikami. W efekcie wpłynie to niekorzystnie nie tylko na poziom jego edukacji, ale również kontakty społeczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest chyba wybranie takiej szkoły, w której równorzędnie wykorzystywany jest język obcy, najczęściej jest to angielski. Taka szkoła dwujęzyczna jest idealnym miejscem dla dziecka, które zaczyna swoją edukację i życie w Polsce jako uczeń z zagranicy. Na szczęście szkoły tego rodzaju funkcjonują już niemalże w każdym większym mieście Polski. Z łatwością można je znaleźć wpisując w wyszukiwarkę hasło typu szkoła dwujęzyczna warszawa. Oczywiście do tejże placówki uczęszczają również dzieci polskie, urodzone i wychowane w naszym kraju. Dzięki temu język angielski towarzyszy im od najmłodszych lat każdego dnia, co jest doskonałą inwestycja na przyszłe życie.

Warto jeszcze dodać, że szkoły dwujęzyczne są przeważnie szkołami niepublicznymi. Niestety, placówki państwowe bardzo często nie zatrudniają tak dobrze wykwalifikowanej kadry pedagogów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *