dietetyk kliniczny poznań

Jak gotować dziecku z autyzmem?

Published on :

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, znaczenie diety i żywności w kontekście terapii dzieci autystycznych to stosunkowo nowe zagadnienie w nauce. Zdecydowanie, często obserwowanym problemem u dzieci z ASD jest wybiórczość pokarmowa. Niektóre objawy ze strony przewodu pokarmowego czy niedobory żywieniowe mogą wynikać zarówno z wybiórczości pokarmowej jak i samej diety. Autyzm […]