lista biegłych sądowych zielona góra

Powoływany przez sąd biegły ma za zadanie przedstawić opinię do postępowania sądowego, od której zależy czy winny zostanie uniewinniony lub skazany za popełniony czyn. Nie można tutaj zapominać, że to sędzia wydaje wyrok, natomiast sędzia może opierać się na opinii biegłego stanowiącej istotny dowód w sprawie.

Żeby zostać biegłym sądowym, trzeba posiadać specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Istotną rolę odgrywa tutaj wykształcenie oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje takiej osoby. Ważna jest wiarygodność, rzetelność i wiedza pozwalające na uznanie za dowód opinii biegłego w sprawie. Inaczej opinia biegłego zostanie odrzucona, gdy zostanie stwierdzony brak rzetelności podczas jej sporządzania.

Opinia biegłego musi spełniać określone wymagania, inaczej zostanie odrzucona lub będzie wymagać uzupełnienia. Nie można zapominać, że biegły może, a nawet powinien przeprowadzić badania i analizy w danej sprawie. Z których następnie przygotowanie jest sprawozdanie i wnioski stanowiące istotny element opinii.

Miejscem, w którym dostępne są informacje dotyczące działających biegłych sądowych jest lista biegłych sądowych. Zielona Góra, Kraków, Warszawa oraz inne miasta i gminy mają listy biegłych sądowych dostępnych w danym regionie. Żeby uzyskać do niej dostęp, wystarczy wejść na stronę internetową sądu lub skorzystać z wyszukiwarki biegłych sądowych, która umożliwia znalezienie biegłego w danym mieście o określonej specjalizacji.

Ze względu na dużą ilość osób zainteresowanych podjęciem pracy jako biegły sądowy, można spotkać się z tematem zawężenia wymagań wobec kandydatów ubiegających się o status biegłego sądowego. Obecnie w Polsce działa ponad 15 tysięcy biegłych, w zależności od specjalizacji liczba biegłych znacząco się różni ze względu na dziedziny, w których jest mało specjalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *