Przedszkole Wilanów

Co to znaczy bezpieczne przedszkole ?

Published on :

Z całą pewnością w każdej z dzisiejszych placówek przedszkolnych bezpieczeństwo dzieci do nich uczęszczających było, jest oraz na pewno długo jeszcze będzie jednym z najważniejszych zagadnień. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków w tym zakresie powstał i został wdrożony już w wielu placówkach program „bezpieczne przedszkole”. W związku z tym, […]