skuteczne windykowanie należności

Zarówno windykator, jak i komornik działają po to, by odzyskać dług. Działania obu podmiotów są jednak ze sobą mylone a trzeba mieć na uwadze, że ich czynności prowadzone są na różnych etapach. Co więcej, zarówno pracę windykatora, jak i komornika reguluje inne prawo. Warto poznać te różnice, by wiedzieć, z kim ma się do czynienia podczas dochodzenia odzyskiwania należności.

Pierwsza, podstawowa różnica polega na tym, że windykator stara się odzyskać dobro wierzyciela jeszcze zanim sprawa zadłużenia trafi do sądu. Komornik wkracza zaś ze swoimi działaniami dopiero wtedy, gdy zapadnie już wyrok. Mając te dwie opcje, wierzyciel może dobrowolnie wybrać, czy chce zgłaszać sprawę od razu do sądu, czy może spróbować odzyskać należność polubownie.

Windykator

Aby zostać skutecznym windykatorem nie trzeba posiadać ściśle określonych kwalifikacji. Oczywiście, dobrze jest, kiedy windykator ukończył studia w zakresie ekonomii, finansów czy prawa natomiast dużo bardziej liczą się w tym przypadku cechy charakteru. Windykator musi być świetnym negocjatorem i psychologiem. Musi umieć dojść do porozumienia z dłużnikiem. Skuteczne windykowanie należności musi opierać się na dobrych praktykach, zgodnie z którymi cały proces przebiegnie przepisowo oraz z poszanowaniem wszelkich wartości. Niedopuszczalne jest nękanie czy straszenie dłużnika.

Windykator może wysyłać do dłużnika monity i maile z powiadomieniami o terminie zapłaty. Może też udać się do miejsca jego zamieszkania czy siedziby firmy i tam prowadzić rozmowy. Nie może jednak wejść na prywatny teren bez zgody dłużnika, nie może też zająć jego mienia. Co więcej, windykator nie może w żadnym wypadku wchodzić w kompetencje komornika. Nie może więc sporządzać listy dóbr ani informować, które mienie zostanie zlicytowane. To złe praktyki, które są zwyczajnym zastraszaniem. Egzekucję komorniczą może realizować tylko komornik.

Czy jeśli komornik ma większe prawa do zajęcia dóbr dłużnika to oznacza , że windykatora można bagatelizować? W żadnym wypadku. To właśnie dzięki działaniom firm windykacyjnych można uniknąć żmudnych procesów sądowych i dodatkowych kosztów. Ponadto, to właśnie na etapie czynności windykacyjnych można wypracować korzystny dla dłużnika kompromis – na przykład rozłożenie zobowiązania na dogodne raty czy wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę.

Komornik

Komornik zaczyna swoją pracę dopiero wtedy, gdy działania windykatora okazały się nieskuteczne a wierzyciel skierował sprawę do sądu. Ten natomiast wydał wyrok nakazujący wszczęcie egzekucji komorniczej.

Komornik nie negocjuje z dłużnikiem a wykonuje czynności, dzięki którym dług może być natychmiast zwrócony wierzycielowi. Zajmuje część wynagrodzenia dłużnika, może wejść do mieszkania dłużnika i zająć jego mienie (nawet bez zgody właściciela). Warto wiedzieć, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym i nie warto mu się przeciwstawiać. Za agresję fizyczną oraz słowną grozi odpowiedzialność karna.

Egzekucja komornicza trwa znacznie krócej aniżeli dojście do porozumienia z windykatorem. Właśnie dlatego, patrząc na interes dłużnika znacznie lepiej jest podejmować współpracę z tym drugim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *