zez dorosłych

Uznaje się, że leczenie zeza jest najbardziej skuteczne u małych pacjentów. Narząd wzroku kształtuje się do ukończenie pierwszego roku życia i już po tym okresie z pełną skutecznością można diagnozować oraz leczyć zeza. Co więcej, niwelowanie tejże wady wzroku jest dużo mniej inwazyjne wtedy, gdy zostanie podjęte jak najwcześniej.

Leczenie zeza u dzieci odbywa się przy wykorzystaniu mało inwazyjnych zabiegów. To najczęściej ćwiczenia ortoptyczne, w tym zakrywanie jednego oka na określony czas czy realizacja zabaw, które wpływają na korekcję wady. Jedynie u 15% małych pacjentów konieczna staje się operacja zeza, duo częściej oprócz ćwiczeń ortoptycznych wykorzystuje się okulary korygujące.

Wprowadza się jednak tych pacjentów w błąd, którym odmawia się operacyjnego leczenia zeza w wieku dorosłym. Operacje zeza u dorosłych są przeprowadzane jednak rzeczywiście dużo rzadziej. Niektórzy okuliści twierdzą nawet, że takie są niemożliwe. Prawda jest jednak taka, że operacje zeza mogą być przeprowadzane zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych natomiast u pacjentów w tej drugiej grupie rzeczywiście istnieje ryzyko większych powikłań bądź niedostatecznego efektu.

U osób dorosłych może dojść do wystąpienia zeza zastępczego bądź korekta niedowidzenia może nie przynieść pożądanych rezultatów. Co więcej, dużo częściej u osób dorosłych dochodzi do pojawienia się powikłań, takich jak podwójne widzenie czy krótkowzroczność. Nie są to jednak powody, dla których osoby dorosłe powinny całkowicie rezygnować z operacji zeza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *